text
Магазин "ЗАБАВА" Астана , ул. Карасай батыра, 2Д. Тел: 8 (7172) 380361